ليلا و طاها در روزنامه جامجم

جام جم آنلاين: ليلا و طاها اين روزها بين مردم بخصوص جوانها طرفداران زيادي پيدا كردهاند.


اين عاشق و معشوق براي رسيدن به يكديگر فراز و نشيبهاي زيادي را از سرگذراندند و زماني كه عاقد آنها را رسما به عقد يكديگر درآورد در اصل ماجراهاي تلخ زندگي مشتركشان آغاز شد.
گلاره عباسي بازيگر نقش «ليلا» و عطا عمراني بازيگر نقش «طاها» چند روز پيش مهمان روزنامه جامجم بودند. اين دو بازيگر در گفتوگويي مفصل از اتفاقاتي گفتند كه «شيدايي» را رقم زده است.
ظاهر واقعي عطا عمراني تقريبا همان چيزي است كه در سريال شيدايي ديده ميشود اما عطا مهربانتر از طاهاست، شايد هم واقعبينتر از او.
خودش ميگويد: طاها شخصيتي درونگرا دارد اما خود من بيشتر برونگرا هستم. عمراني در پاسخ به اين سوال كه آيا عطا به اندازه طاها، عاطفي است و گرايشات عاشقانه دارد؟ ميگويد: نه! در اين وجه اصلا ما شباهتي به هم نداريم!
عمراني متولد سال 1365 است و مدرك مهندسي معدن دارد. خودش ميگويد: زماني كه براي تحصيل رشته معدن را انتخاب كردم، ميگفتند كار در معدن جزو يكي از سختترين كارهاي دنياست. وقتي هم كه كار در معدن را رها كردم و درس بازيگري خواندم، شنيدم كه بازيگري و كار در سينما از كار در معدن هم سختتر است. پس من آدمي هستم براي انجام كارهاي سخت!
عمراني اصول بازيگري را تحت نظر امين تارخ ياد گرفته است. خودش درباره چگونگي انتخابش براي بازي در سريال شيدايي ميگويد: آقاي سعيد نعمتالله، يك سال قبل از آغاز تصويربرداري شيدايي به دعوت آقاي تارخ براي ديدن نمونه كارهاي ما به آموزشگاه آمدند و آنجا بود كه بازي مرا ديدند. اين بود تا زمانيكه براي نقش طاها در سريال شيدايي سراغ من آمدند و مرا به آقاي عسگرپور معرفي كردندو ايشان هم به من اعتماد كردند و نقش طاها را به من سپردند.
سعيد نعمتالله يا محمدمهدي عسگرپور، كداميك سختگيرتر هستند؟ جواب اين سوال را تقريبا طاها و ليلا هر دو با هم ميدهند: هر دو!
گلاره عباسي ميگويد: هر دو نفر ميخواهند كار خوب شود به همين دليل به همه جزئيات توجه دارند. آقاي نعمتالله كه روي بازيها هم نظارت دارد، حساسيت زيادي دارد كه ديالوگها دقيقا همانجوري گفته شود كه در متن نوشته شده است.
تصويربرداري سريال شيدايي همچنان ادامه دارد و كار روز به روز فشردهتر ميشود. اين را عطا عمراني ميگويد.
در اين شرايط آيا فيلمنامه روز به روز به آماده مي شود؟ عباسي در پاسخ به اين پرسش ميگويد: نه. فيلمنامه آماده بود كه تصويربرداري شروع شد.
آقاي نعمتالله اصلا در رابطه با فيلمنامه كوتاه نميآيند و آدمي نيستند كه فيلمنامه را روزانه بنويسند.
گلاره عباسي، بازيگر نقش ليلا، متولد سال 1362 است.او هم از شاگردان امين تارخ است اما در دانشگاه هم درس تئاتر خوانده است.
اگر عطا عمراني با سريال شيدايي اولين تجربه بازيگري را پشت سرميگذارد، عباسي در زمينه بازيگري با تجربه است. او در سريال «در چشم باد» نقش فاطمه، دختر خانواده ايراني را بازي كرده است.
در سريال «نون و ريحون» هم بازي داشته است. او سريالهاي «تكيه بر باد» و «حيراني» را هم در نوبت پخش دارد.
در كنار اين سريالها در تلهفيلمهاي زيادي هم بازي كرده است البته بيشترين تجربه عملي را زماني به دست آورده كه در كنار مرضيه برومند به عنوان دستيار كارگردان در سريالهاي «كتابخانه هدهد» و «همه بچههاي من» حضور داشته و در سريال دومي بازي هم كرده است.
عباسي، ليلا را زن جواني ميداند كه مابه ازاي او در جامعه زياد است؛ زناني كه از زندگي مشترك فقط خواهان امنيت و آرامش هستند.
مشروح گفتوگوي روزنامه جامجم با اين دو بازيگر بزودي در جام جم چاپ خواهد شد.
طاهره آشياني - گروه راديو و تلويزيون